Välkommen till Promobility!
Logga in
Promobility

GDPR

Promobility är personuppgiftsbiträde åt . Det innebär att Promobilty har fått i uppgift att hantera personuppgifter åt .

Promobility hanterar bara uppgifter enligt det avtal som gäller.

Promobility hanterar inga känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, religiös tillhörighet, personnummer eller dylikt.

Promobility använder inga personuppgifter för marknadsföring eller liknande. Promobility säljer inte och lämnar inte personuppgifter till tredje part för användning i marknadsföringssyfte eller liknande.

All personal som hanterar uppgifter på Promobility har åtagit sig att iaktta konfidentialitet.

Promobility upprätthåller en anpassat hög säkerhetsnivå såväl med rutiner som med utrustning.

Promobility bistår när någon registrerad vill utnyttja sina rättigheter.

Promobility bistår kring säkerhet, dataintrång och andra skyldigheter.

Promobility bistår med radering och återlämning av data vid avtalets upphörande.