Promobility levererar marknadsledande företagstjänster för livscykelhantering av mobil telefoni. Detta skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft hos våra kunder. Kunderna är företag med höga krav på mobilitet och kostnadseffektivitet. Försäljningen sker rikstäckande med lättanvända och effektivitetshöjande e-handelsapplikationer som bas.
Promobility har sedan starten haft en kraftig tillväxt. Bolaget omsätter c:a 60 miljoner och redovisar en stabil vinstmarginal. Kundbasen består av stora företagskunder. Utmärkande är att kundrelationerna är heltäckande och långsiktiga.
Promobility satsar stort på att utveckla sin egen plattform för att befästa sin marknadsledande ställning inom livscykelhantering för mobil telefoni. Satsningarna har främst flyttat fram våra positioner inom inköpsverktyg, miljö, förkonfigurering och eftermarknadstjänster.
Promobility ser en fortsatt positiv utveckling med hög tillväxt och lönsamhet under 2018. En stärkt marknadsposition tillsammans med genomförd tjänsteutveckling innebär att Promobility är väl positionerat för ta ytterligare marknadsandelar.
Ledning och andra strategiska befattningar består av personal med minst 10 års erfarenhet av telekom. Bolaget ägs av Huset Invest.