Utmaningen med smarta telefoner har visat sig vara den mänskliga faktorn. Mobil företagstelefoni har vuxit till ett kaos som driver administration, slukar resurser och gör telefoni till den tredje största fasta utgiftsposten för många företag, efter löner och lokalhyror. Den snabba utvecklingen av mobila tjänster samt kraven på ökad funktionalitet har förkortat livslängden på mobilparken, vilket gör det svårt att få optimal driftsekonomi.
Ineffektiva inköpsrutiner, krångliga gränssnitt och många transaktioner, skapar stor belastning på it, ekonomi och inköpsorganisationen. Mobila växlar och andra operatörstjänster är komplexa att avropa. Tar tid och kräver hög kompetens.

Avancerade mobiltelefoner skapar ett stort antal support- och serviceärenden där otydlig policy skapar osäkerhet och onödig, tidsödande administration. Service och support fungerar otillfredsställande med långa servicetider. Allt detta påverkar slutanvändare i organisationen negativt.

Personal slutar, ny tillkommer, telefoner går sönder, tappas bort och företagshemligheter försvinner på vägen. Telefonerna återvinns inte på ett korrekt sätt och vi får en negativ miljönpåverkan.